Plusscouts

Stamperstam

Na de explorers komt de speltak ‘stamperstam’. De opkomsten van de stamperstam worden vrijdagavond (om de week) van 20.00u tot 22.30u. Het uniform dat gedragen wordt is een zwarte bedrukte polo en de Stanleydas. In de jongerentak wordt het spel van verkennen gespeeld op een manier die aangepast is aan de zelfstandigheid van de jongeren. Dit resulteert in een zelfbestuur en een gezamenlijke verantwoordelijkheid. Zo krijgt men de gelegenheid beslissingen te nemen, uit te voeren en eventueel mislukkingen te ervaren. Een stamadviseur kan de stam begeleiden, adviseren en stimuleren op het gebied van programma’s, samenwerking e.d. De programma’s van de stam zullen gezamenlijk moeten worden gemaakt, zodat ieders interesse gewekt wordt en aan bod komt. Het motto van de stam is: ik dien

IMG_0982

De Ons

De ons is een speciale stam. Zij bestaat uit, vooral ex-leiding van de Stanley-groep, die zich nog steeds verbonden voelt met scouting en de Stanley-groep. Ons komt zes maal per jaar bij elkaar. Eenmaal op het NPK, eenmaal als organisator van de SOT(Stanley On Tour) en eenmaal als organisator van de Stanley Hunt. De drie andere opkomsten zijn ergens in het land en worden bij toerbeurt door enkele ONS-leden voorbereid. Als uniform draagt de ons een rode bedrukte polo en stanleydas