Bestuur

Het bestuur bestaat uit
Ronald Groepsbegeleider
Niels Praktijkbegeleider
Harm Voorzitter en 2e penningmeester eindrekening
Anita Secretaris en ledenadministratie
Alien Penningmeester dagelijkse zaken
Marieke Algemeen bestuurslid
Marion Bloemenactie en coƶrdinatie schoonmaak
Eddy Huismeester en verhuur
Ondersteuning van het bestuur
Herman Adviseur
Bert Klussenman