Financiële ondersteuning

Cultuurfonds

Kinderen en volwassenen die sociale, sociaal-culturele, sportieve of educatieve activiteiten niet zelf kunnen betalen, komen in aanmerking voor een tegemoetkoming uit het Sociaal Cultureel Fonds.

Ouders die gebruik willen maken van dit fonds voor de kosten en contributie van scouting, kunnen hiervoor informatie vinden op de website van gemeente Hardenberg.